04 04 2013

Ev eşyaları

Ev eşyaları https://www.dropbox.com/s/6210xy2mlulksey/ev.jpg?m Devamı

20 03 2013

Ücretsiz font

Ücretsiz font |  görsel 1
Ücretsiz font |  görsel 2

  Ücretsiz font  inderebileceğiniz bir site. http://www.fonttr.com Devamı

26 02 2013

Sözlü Anlatım Aktiviteleri

Sözlü Anlatım Aktiviteleri |  görsel 1

  Bu bölümdeki çalışmalar, öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekle beraber yazılı ifadelerini de pekiştirecektir. Sözlü anlatım çalışmasının sonunda yapılan çalışma yazılı olarak istenebileceği gibi çalışma esnasında da öğrencilerin yazarak kendilerini ifade etmeleri gerekmektedir. Böylece öğrenciler konuşma ve yazma becerilerini geliştirmekte ve öğrendikleri dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri de pratik olarak uygulama fırsatı bulmaktadır.   1. Karşılaştırma   Öğretmen, öğrencilere dağıttığı küçük kartlara fiil dışında isim yazmalarını söyler. (Her öğrenciye 10 kart verilebilir.) Sonra yazılı kartları toplayıp bir öncekinin sayısına eşit kart dağıtarak bunlara da birer isim yazmalarını söyler. Bunları da toplayan öğretmen, her öğrenciye kartlardan 2 tanesini seçmesini söyler. Öğrenciler, çektikleri karttaki isimleri kullanarak cümle kurarlar. Beğenilen cümleler dikte ettirilir. Örnek: Yol-Ev Eve giden yol, gurbete giden yoldan kısadır.   2. Zincir hikâye   Öğrenci sayısı kadar kelime hazırlayan öğretmen her öğrenciye kelimeyi verir. Öğretmen, hikâyeyi anlatmaya başlar. Sonra öğrenciler sırasıyla ellerindeki kelimeyi kullanarak hikâyeyi oluştururlar. Öğretmen isterse bu çalışmayı yazdırabilir. 66 3. Cümleden hikâyeye   Öğretmen, hikâye oluşturacak şekilde ilk cümleyi söyler. Öğrenciler, sırayla söylenen cümleye kendi cümlesini ekleyerek hikâyeyi tamamlar. Sonra öğretmen, söylenen cümleleri kullanarak öğrencilerin kendi hikâyelerini yazmalarını ister.   4. Yargı ö... Devamı

26 02 2013

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ |  görsel 1

  TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ.           Kelime öğretiminde metod ve teknıkler bu gunku asıl konumuz .Fakat önce kelime öğretimi konusuna genel bir bakış olması açısından  genel anlamda kelime öğretiminden bahsetmek istiyorum.Daha sonrada hangi kelimelerin niçin öğretilmesi gerektiğinden bahsederek bizim için önemli olan metot ve teknikleri anlatmaya geçeceğim.           Klasik bir başlangıç olacak ama kelime öğretimi konusuna önce kelimenin tanımı yapılarak başlanması herhalde uygun olur. Kelime bir dilin anlamlı en küçük parçalarıdır.Diyebilirmiyiz ki bir dilin temeli kelimelerdir.Diyebiliriz. Öyleyse bir dil öğretiminede kelime öğretimiyle başlamak ve ileri aşamalarda da bunu hiç ihmal etmeden devam ettirmek gerekir.Çünkü araştırmalar göstermiştir ki : (Bu ingilizce için ama Türkçe içinde bir fikir veriyordur zannediyorum.) 2500-3000 kelime öğrenemeyen biri ingilizceyi gerektiği gibi konuşamıyor. Bu hedef Türkçe için hadi 2000 kelime olsun. Elimize aldığımız bir öğrenciye derdini anlatabilmesi ve okudugunu anlayabilmesi için bu kadar kelime öğretmek zorundayız. Bunu sistemli bir şekilde yapamadığımız  zaman hem öğrenci hem de öğretmen zorlanmaktadır.           Üzücudür ki kelime öğretimi coğu zaman öğretmenler tarafından basıte alınıp geçiştirilmiş sistemsiz ve prensipsiz bir şekilde yapılarak öğrencinin gelişimi ders kitaplarına bırakılmıştır.Oysa kelime öğrenimini öğrenci sadece ders kitabıyla yalnız başına yapamaz. Büyük ölçüde öğretmeninin yönlendirmesine ve desteğin... Devamı

26 02 2013

Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi

Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi |  görsel 1

  Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi   Dr. Mesiha TOSUNOĞLU (*)     A. GİRİŞ Ülkemizde özellikle gençlerin ve çocukların kendilerini ve düşüncelerini ifade etmekte zorlandıkları, gazete ve kitap okumadıkları, derslerinde başarısız oldukları, iletişim eksiklikleri yaşadıkları konusunda şikâyetler yaygınlaşmıştır. “Ayni dili konuşmuyoruz.” şeklindeki bu şikâyetlerde “dil” kelimesi ile ifade edilmeye çalışılan husus; ortaklaşa kullanılmayan kelimeler, kavramlar ve kelime gruplarıdır. Ayni dili kullanan insanların birbirini anlaması için ortak bir kelime servetine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, temel kelime servetinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. O halde temel kelime serveti ile kastedilen kavrama dikkat çekmek, eğitim - öğretimdeki yeri ve önemini dile getirmek gerekmektedir. İnsanin doğduğu andan itibaren karşılaştığı ve çevresinde hazır bulduğu kelimeler, bu kelimelerin çağrıştırdığı kavramlar, kelimelerin oluşturduğu kalıplaşmış ifadeler kelime servetini meydana getirir. Birey ve toplum için hayatî önem arz eden dilin farklı seviyelerdeki kelime servetini oluşturma çalışmaları, hem bireyin eğitim ve öğretimine yön verme hem de sosyolojik gelişim için toplumun şekillenmesine katkıda bulunma bakımlarından çok önemlidir. Kelime serveti konusundaki ilk kaynaklar “sözlük”lerdir. Ülkemizde konuşurken ve yazarken kullandığımız, his ve hayallerimizi ifade ederken başvurduğumuz, düşüncelerimizi şekillendirdiğimiz kelimeleri toparlayan, bu kelimelerin anlamlarını veren ve doğru kullanımlarını örnekleyen çok sayıda “Türkçe Sözlük” bulunmaktadır. Bunların yani sıra ana dilimizdeki söz kalıplarıyla alâkalı «At... Devamı