17 02 2013

Sınıfta Beş Zorlu Kişilik ve Onlarla Başetme Yolları

Sınıfta Beş Zorlu Kişilik ve Onlarla Başetme Yolları Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com Avustralyalı bir eğitimci olup dünya genelinde; davranış yönetimi, stres ve eğitim dersleriyle öğretmenler için benzer yardımcı programlar yapıp dersler veren tanınmış bir yazar olan Bill Rogers, ‘Behavior Management: A Whole-School Approach’ adlı kitabında sınıfta yönetilmesi zor öğrencilerle nasıl baş edilebileceğini anlatmaktadır. Her öğretmen, etkili sınıf yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunu bilir. Özellikle 25 ve daha fazla öğrenciden oluşan sınıflarda bu durum daha da önemlidir. Çünkü farklı çevre, yetenek, birikim ve mizaçlardaki öğrencilerden oluşan bir sınıfta öğretmenlik yapabilmek gerçekten cesaret ve başarı ister. Öğretmeni çıldırtabilecek bazı öğrenci davranışları, bu görevi daha da zorlu hâle getirebilmektedir. Bu yazıda zorlu öğrenci kişiliklerinden geveze, yapışkan, protestocu, tartışmacı ve somurtkan tipler için geliştirilmiş stratejilere yer verilmektedir. 1.Geveze Sınıfta, grup aktivitelerinden önce öğretmen tahtada bir hususu açıklarken iki öğrenci aralarında fısıldaşmaya başlar… Öğretmen: Lisa ve Emma, size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Lisa: Ben konuşmadım. Öğretmen: Ben gördüm Lisa, ben anlatırken dikkatli ol, Emma ile konuşma. Lisa: Ama öğretmenim! Emma sadece bana ödev konusunda bir soru sordu. (Öğretmen Lisa’nın ses tonundan ve el-kol hareketlerinden rahatsız olur.) Öğretmen: Bak, kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor! Lütfen dersi dinleyin! Lisa: Ama, öğretmenim! Konuşmaya devam eden Lisa için öğretmen, yüksek sesle “Lisa!” diyerek devamla “bir kelime daha konuşursan…” ya da “uff, çocuklar, hastay... Devamı

17 02 2013

Millî Mektebin Dört Unsuru

Millî Mektebin Dört Unsuru Nurettin Topçu’dan Hayatını eğitime adamış olan Nurettin Topçu, makale ve kitaplarında ülkenin ve nesillerin geleceğini en önemli mesele olarak ele alır ve bunu da maarife/eğitime bağlar. Ona göre millet, maarif demektir. “Millet ruhunu yapan maariftir. Maarifin düşmesi millet ruhunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş, millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet maarif demektir.” “Fertte olduğu gibi millet vücudunda da iki unsur birleşmiş bulunur. Biri verâsetle ecdattan getirdiği, öbürü maarifle getirdiği eğitimdir. Ecdadın verâseti tarih şuuru içinde saklıdır. Eğitim ise maarifin hizmetidir.” “Millî bir mektep yapmanın üzerinde duran Topçu, “millî mektebimizi yapmak isterken, onun hangi unsurlardan meydana geldiğini düşünerek” “geniş mânada maarifi içine alan bütün hüviyetiyle mektebi meydana getiren dört unsur”dan bahseder. Eğitimin bu unsurları “Ders, talebe, muallim ve dar manada öğretim yeri olan mektep… Bu dört unsur, mektep denen içtimaî müessesenin (sosyal kurumun) dört duvarı gibidir. Bu dört duvarın hepsinin de sağlam oluşu ile mektep ve maarif ayakta durur.” Topçu, milli mektebin dört duvarı hakkındaki fikirlerini şöyle özetler: 1-Ders “Ders; hakikatlerin araştırılmasıdır. Teknik ancak ilimlerin tatbikatı olarak onlardan sonra ele alınır. Ders okumak, bazı hayati faydaları sağlamak için bir vasıta değil, hakikatler peşinde koşmak için başlı başına bir gayedir.” “İlköğretimin gayesi kalbin terbiyesi, ortaöğretimde gaye aklın terbiyesi, yükseköğretimde ise ihtisaslardır.” &ldquo... Devamı