01 12 2015

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı |  görsel 1

Türk dili ailesinin, 200 milyonu aşkın konuşuruyla dünya dilleri içerisinde ilgi çekici bir yeri vardır. Bu ilginin varlığı; önemli ölçüde konuşurlarının sayısı, pek çok halkla temas edecek şekilde geniş bir coğrafyaya yayılmış olması, tarihte ve günümüzde siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında oynadıkları roller ile açıklanabilir. Türk dili ailesinin, konuşur sayısı bakımından en büyük kolu olarak Türkiye Türkçesinin, başka dilleri konuşan halklar için cazibe merkezi olduğu kadar, diğer Türk dilli halklar için de cazibe unsuru sayıldığı görülmektedir. Özellikle kurumsal dil öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenenlere bakıldığında, Türkçeye yönelik talepte bulunanların, büyük bir çoğunlukla, Türkiye’nin tarihî ve günümüzdeki ilişki bölgelerinden olduğu görülmektedir. İster genetik ve tipolojik yakınlık, ister aynı medeniyet dairesi içerisinde yer almak, ister geçmişteki siyasi ve idari ilişkiler, isterse yakın ekonomik ilişkiler Türkiye’yi ve Türkçeyi ilgi çekici hâle getirirken; diğer taraftan karşılanmayı bekleyen Türkçe öğretimi talebini de ön plana çıkarmaktadır. Türkiye’de eğitim görmek ve/veya çalışmak, Türkiye ile kendi ülkesi arasındaki tarihî ilişkileri araştırmak gibi ileri düzey Türkçe öğrenmek durumunda bulunan kişilerin; bunun yanı sıra kısa süreli programlara katılarak Türkiye’yi tanımak ve Türkçe öğrenmek isteyenlerin bu dili öğrenme yönündeki taleplerini karşılayabilecek donanımlı öğretim kadrolarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitap; bir yandan öğretim materyallerini hazı... Devamı

26 02 2013

BİR ÇAY DAHA LÜTFEN

BİR ÇAY DAHA LÜTFEN |  görsel 1

Dünya kültürlerinin paylaşacakları ve birbirinden alacakları çok şey bulunmaktadır. Belki sonunda insanlığın bu dizginsiz hareketinde bir anlayış, saygı ve barış toplumuna doğru nasıl daha iyi katkıda bulunabileceğimizi öğrenebiliriz. Hepsi bir mektup yazarak başlayabilir öyle değil mi? 18.yüzyılda ülkemizde yaşamış olan İngiliz sefirinin eşi Lady Montagu’nün Türkiye’de kaldığı 13 ay boyunca dostlarına ve ailesine yazdığı mektuplar, vefatından sonra “Sefaret Mektupları” başlığı ile yayınlanmıştır. Sanatta zerafet ve inceliğin en güzel misalini teşkil eden Osmanlı Türkleri Dönemini, batılı bir kadın perspektifinden günümüze ulaştıran bu mektupları ayrıcalıklı kılan en mühim husus; o devrin günlük hayatına ve tarihe dair yaptığı derinlemesine bir tahlil değil, Montagu’nün bulunduğu konumdaki duruşunu muhafaza ederek peşin hükümlü bir yargılamada bulunmadan olayları ve gerçekleri olduğu gibi aktarmasıdır. Modern zaman seyyahı Amerikalı Katharıne Brannıng’in 30 yıllık Türkiye serüveni ise Fransa’da derste gördüğü bir Gök Medrese slaytıyla başlar ve günümüz Türkiye’sini resmeden mektuplarla devam eder. Sanat tarihçisi ve kütüphaneci olan Katharıne Brannıng, “Bir Çay Daha Lütfen” kitabında; Türk insanı ile ilgili orijinal tespitlerde bulunuyor. Başka halkların, ülkelerin, toplulukların değerlerinin farkına varılmasının paha biçilemeyen bir kıymet olduğunu ifade eden Brannıng kaleme aldığı kitabında bunu dünyada Türkiye kadar hiçbir ülkenin incelikli ve renkli yapamadığının da altını çiziyor. Yazar, hayali bir iletişim kurduğu Lady Montagu’ye hitaben yazdığı mektuplarla aslında Türk halkına sesleniyor ve bir dostun aynasında kendimizi g... Devamı

23 12 2012

Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı

Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı |  görsel 1
Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı |  görsel 2

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmala            Yurt dışındaki Türk çocuklarının, kültürlerini koruyarak ve yaşatarak bulundukları ülkeye uyum sağlayabilmelerini, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinesinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı iş birliği ile yürütülen “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi” kapsamında; Türkçe ve Türk kültürü Dersi Öğretim Programı geliştirilerek Kurulumuzun 03.08.2009 tarih ve 112 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Geliştirilen programa uygun olarak Yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali (1-3, 4-5, 6-7, 8-10. Sınıflar), Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı (1-3, 4-5, 6-7, 8-10. Sınıflar) ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmen Kılavuz Kitabının (1-10. Sınıflar) öğretim materyali olarak okutulması Talim ve Terbiye Kurulunun 02.09.2010 tarih ve 121 sayılı kararla uygun bulunmuştur. Yaklaşık 400 bin adet basılarak Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ülkelerdeki/eyaletlerdeki eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine -öğretmenlerin/öğrencilerin kullanımına sunmak üzere- Kasım (2010) ayı içerisinde ulaştırılmıştır. TRT Ankara Radyosu ve EĞİTEK’le iş birliği yapılarak dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD’si hazırlanmıştır. Öğrenci, öğretmen, veli, okul aile birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yararlanmaları için hazırlanan öğretim materyallerinin yer aldığı “http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr” İnternet sitesi ol... Devamı

19 11 2012

LALE TÜRKÇE 1-2-3 (TEMEL SEVİYE)

LALE TÜRKÇE 1-2-3 (TEMEL SEVİYE) |  görsel 1

LALE TÜRKÇE 1-2-3 (TEMEL SEVİYE) Dünyanın geniş bir coğrafyasında konuşulan Türkçe, yurt içinde ve yurt dışında, özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dillerden biri olmuştur. Yurt dışında Türkçe öğretmek amacıyla, modern dil öğretim tekniklerine uygun ders kitaplarının hazırlanması zaruret hâline gelmiştir. Türkçeyi en modern dil öğretim teknikleriyle öğretmeyi hedefleyen Dilset Yayınları 10 yıldan beri yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dilset Yayınları’nın 130 ülkede okutulan yaklaşık 150 parçalık Türkçe öğretim setleri bulunmaktadır. Dilset Yayınları’nın yazarları bu dokümanları yurt dışında uygulamakta ve Türkçe öğretimi konusundaki tecrübelerini yeni eserlere yansıtmaktadırlar. Dilset Yayınları son yıllarda bölgesel farklılıklara göre Türkçe öğretim kitapları hazırlamaktadır. Bu çalışmalardan biri de “Lale Türkçe Öğretim Seti”dir. Lale Türkçe Öğretim Seti, Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanmış, Türkçeyi kolay ve eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Çoklu zekâ kuramına uygun hazırlanan bu set 12-18 yaş aralığındaki Türkçeyi yeni öğrenen öğrencilere hitap etmektedir. Lale Türkçe Öğretim Seti; Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Dil Bilgisi Kitabı, Öğretmen Kitabı, Okuma Kitapları, Etkileşimli CD, Seslendirme CD’si ve Posterlerden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Ders kitapları 12 üniteden oluşmaktadır. Üniteler kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri konulardan ve etkinliklerden oluşmakta... Devamı

01 02 2012

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ |  görsel 1

  SEVGİ DİLİ TÜRKÇE 1 Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1, 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviye ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır: 1.    Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1 2.    Sevgi Dili Türkçe Öğretmen ve Çalışma Kitabı 1 3.    Sevgi Dili Türkçe Dinleme CD’si 1 4.    Sevgi Dili Türkçe Animasyon CD’si 1 5.    Sevgi Dili Türkçe Kelime Öğretim Kartları Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır. Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir. Bu kitapta kullanılan diyaloglar 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir. Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir. 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyesi çok kısa olduğundan diyaloglar ve okuma parçaları buna göre düzenlenmiştir. Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak dinle-tekrar et, dinle-yap, dinle-işaretle, şarkı söyle türünde hazırlanmıştır. Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde ... Devamı