26 02 2013

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ |  görsel 1

  TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KELİME ÖĞRETİMİ.           Kelime öğretiminde metod ve teknıkler bu gunku asıl konumuz .Fakat önce kelime öğretimi konusuna genel bir bakış olması açısından  genel anlamda kelime öğretiminden bahsetmek istiyorum.Daha sonrada hangi kelimelerin niçin öğretilmesi gerektiğinden bahsederek bizim için önemli olan metot ve teknikleri anlatmaya geçeceğim.           Klasik bir başlangıç olacak ama kelime öğretimi konusuna önce kelimenin tanımı yapılarak başlanması herhalde uygun olur. Kelime bir dilin anlamlı en küçük parçalarıdır.Diyebilirmiyiz ki bir dilin temeli kelimelerdir.Diyebiliriz. Öyleyse bir dil öğretiminede kelime öğretimiyle başlamak ve ileri aşamalarda da bunu hiç ihmal etmeden devam ettirmek gerekir.Çünkü araştırmalar göstermiştir ki : (Bu ingilizce için ama Türkçe içinde bir fikir veriyordur zannediyorum.) 2500-3000 kelime öğrenemeyen biri ingilizceyi gerektiği gibi konuşamıyor. Bu hedef Türkçe için hadi 2000 kelime olsun. Elimize aldığımız bir öğrenciye derdini anlatabilmesi ve okudugunu anlayabilmesi için bu kadar kelime öğretmek zorundayız. Bunu sistemli bir şekilde yapamadığımız  zaman hem öğrenci hem de öğretmen zorlanmaktadır.           Üzücudür ki kelime öğretimi coğu zaman öğretmenler tarafından basıte alınıp geçiştirilmiş sistemsiz ve prensipsiz bir şekilde yapılarak öğrencinin gelişimi ders kitaplarına bırakılmıştır.Oysa kelime öğrenimini öğrenci sadece ders kitabıyla yalnız başına yapamaz. Büyük ölçüde öğretmeninin yönlendirmesine ve desteğin... Devamı

26 02 2013

Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi

Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi |  görsel 1

  Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi   Dr. Mesiha TOSUNOĞLU (*)     A. GİRİŞ Ülkemizde özellikle gençlerin ve çocukların kendilerini ve düşüncelerini ifade etmekte zorlandıkları, gazete ve kitap okumadıkları, derslerinde başarısız oldukları, iletişim eksiklikleri yaşadıkları konusunda şikâyetler yaygınlaşmıştır. “Ayni dili konuşmuyoruz.” şeklindeki bu şikâyetlerde “dil” kelimesi ile ifade edilmeye çalışılan husus; ortaklaşa kullanılmayan kelimeler, kavramlar ve kelime gruplarıdır. Ayni dili kullanan insanların birbirini anlaması için ortak bir kelime servetine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, temel kelime servetinin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. O halde temel kelime serveti ile kastedilen kavrama dikkat çekmek, eğitim - öğretimdeki yeri ve önemini dile getirmek gerekmektedir. İnsanin doğduğu andan itibaren karşılaştığı ve çevresinde hazır bulduğu kelimeler, bu kelimelerin çağrıştırdığı kavramlar, kelimelerin oluşturduğu kalıplaşmış ifadeler kelime servetini meydana getirir. Birey ve toplum için hayatî önem arz eden dilin farklı seviyelerdeki kelime servetini oluşturma çalışmaları, hem bireyin eğitim ve öğretimine yön verme hem de sosyolojik gelişim için toplumun şekillenmesine katkıda bulunma bakımlarından çok önemlidir. Kelime serveti konusundaki ilk kaynaklar “sözlük”lerdir. Ülkemizde konuşurken ve yazarken kullandığımız, his ve hayallerimizi ifade ederken başvurduğumuz, düşüncelerimizi şekillendirdiğimiz kelimeleri toparlayan, bu kelimelerin anlamlarını veren ve doğru kullanımlarını örnekleyen çok sayıda “Türkçe Sözlük” bulunmaktadır. Bunların yani sıra ana dilimizdeki söz kalıplarıyla alâkalı «At... Devamı

26 02 2013

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OYUN

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  OYUN |  görsel 1

   TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  OYUN         Oyun ­, Eğlenmek hoşca vakit geçirmek için yapılan yarış veya hünere denir.Oyunu genellikle çocuklar kendilerini eğlendirmek ,akıl ve fiziki  gelişmelerini hızlandırmak için oynarlar.      Eğitim ise bireylerin belli bir zaman içinde davranış geliştirme sürecine denir.Eğitimsiz oyun düşünülmediği gibi oyunsuzda eğitim düşünülmemeli.Her zaman çocuklarınıza eğitici oyunlar öğretelim derler. Demek ki oyun eğitim ile alakası o kadar çok ki bu çocukluktan başlıyor.      Eğitimde oyunun önemi çok büyüktür.Özellikle okul öncesi ve okullarda başvurulan ve uygulanan yöntemdir.Bunun yanında Türkçe dil öğretiminde de oyundan faydalanılır.      Türkçe öğretim dersinde öğretmen oyunu seçerken dersin konusuna , öğrencilerin ilgi ve seviyelerine  dikkat etmelidir.Konuyla ilgisi olmayan öğrencilerin ilgisini çekmeyen bir oyundan öğrenciler sıkılır.Sonuçta eğitim adına birşey yapılmaz.       Eğitimde oyunları ikiye ayırabiliriz.Bunlar :                --- Sınıf içi oyunlar                --- Sınıf dışı oyunlar      Türkçe dil öğretimi derslerinde genellikle sınıf içi oyunlara yer verilir.Dil öğretiminde öğrencilerin yetenekleri öne çiktiği gibi kendilerine güvenleride artar. Yabancı dil öğretiminde öğrencinin derse olan adaptesi normalde 20-25 dakika olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek .Geri... Devamı

09 12 2012

Dil Öğreniminde Bireysel Özellikler ve Ayırt Edici Etkenler

Dil Öğreniminde Bireysel Özellikler ve Ayırt Edici Etkenler |  görsel 1

Yazan: Meltem Aktaş Dulay, Burt ve Krashen doğuştan aynı öğrenme mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen bazı bireylerin diğer bireylere göre daha hızlı ve kolay dil öğrenmelerinin sebepleri üzerinde durmuş, bireysel özelliklerin ön plana çıktığını ve hangi özelliklerin önem taşıdığını anlamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bireyin karakteristik özelliklerinin tümü yani kişilik ve öğrencinin yaşı dil öğrenimindeki süreci etkileyen unsurlardır. Niçin çocuklar ve kendilerinden emin olan öğrenciler yabancı dili daha iyi ve kolay bir şekilde öğreniyorlar? Bir çocuk ile yetişkin arasındaki fark nedir? Öğrencilerin yaşının küçük olması dilin edinim, öğrenim ve öğretim sonuçlarını etkileyecektir. Yaş sadece yabancı dil öğretiminde değil sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan da ayırt edici özelliktedir. Bir öğrenci dil öğrenirken iç faktör olarak karakteri, dış faktör olarak eğitim sürecinin durumu ve amaçları önemlidir. Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran diğer faktörler ise dil öğrenmeye olan yatkınlık ve güdülenme olarak gösterilebilir. Dile olan yatkınlık terimi, Carroll tarafından yabancı dil öğrenen yetişkin bir öğrencinin hızı olarak tanımlanmıştır. Bu hız dört ana bileşenin bulunduğu bir test ile ölçülür. Bu bileşenler fonetik kodlama yeteneği, tümevarım - tümdengelim yeteneği, dil bilgisi öğrenme kapasitesi ve ezberleme kapasitesi olarak belirlenmiştir. Fakat Cecioni yukarıda söylenenleri anlaşılması güç ve tümüyle tartışmalı bulur. Dil bilgisi öğrenme ve ezberleme kapasitesini tüm insanlarda az veya çok oranda bulunan ve eğitim metotlarının etkilediği genel bilişsel yetenekler olarak niteler. Fonetik ko... Devamı

06 12 2012

Kompozisyon Öğretiminde Yazma Öncesinde Yapılabilercek Bazı Etki

Kompozisyon Öğretiminde Yazma Öncesinde Yapılabilercek Bazı Etki |  görsel 1

    Yazan: Galip Güner / Araştırma Görevlisi Özet Türkçe Kompozisyon dersinin temel amaçlarından biri, öğrencilere herhangi bir konu hakkındaki duygu, düşünce ve birikimlerini planlı olarak yazabilme yeteneği kazan dırmaktır. Bu yeteneğin kazandırılabilmesi için öğrencilerin, yazma öncesinde yapılacak bazı etkinliklerle güdülendirilmeleri ve yazmaya hazır hâle getirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, öğretmenlerin yazma öncesinde sınıfta uygulayabilecekleri bazı önemli etkinlik ler üzerinde durulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Planlama, Güdülendirme, Yazmaya Hazırlama, Yazma Ön cesi Etkinlikleri. I. Giriş Batı dillerinden alınma kompozisyon kelimesi (İng. composition, Fr. composer action) çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi anlamını taşır ve musikî, resim, mimarî ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Kelimenin çeşitli alanlara uygulanması da gösterir ki kompozisyon bir muhtevadan yahut mal zemeden öte onların bir araya getirilmesiyle ilgilidir. Resim, tabiat ve hayattan alınan ilhamın bir renk kompozisyonu ve yeni bir düzenle verilmesi, müzik ise çeşitli sesler arasında düzen kurulması ile oluşur. Edebiyat alanında ise kompozis yon kavramı, düşünce gücüne sahip olanların görüş, fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlayıp, dilin kurallarına uygun olarak yazması, anlatması şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım incelendiğinde şu ana unsurların kompozisyonda önemli olduğu ortaya çıkar1: 1. Düşünme gücü 2. Görüş-fıkir üretme gücü 3. Duygu zenginliği 4. Gözlem, deney ve tecrübeler 5. Planlama Aslında her insan d... Devamı