15 02 2013

Turkishclass

Turkishclass |  görsel 1

http://www.turkishclass.com Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış bir site.Zengin içereği ve içereğin dili ise ingilizce Devamı

12 02 2013

Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmala

Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmala |  görsel 1

EYPASAD (Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Derneği ), bu noktada hem bireysel hem de kurumsal olarak ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmakta ve böylece toplumsal sorumluluk görevini yerine getiren çok önemli bir sivil toplum örgütü rolünü üstlenmektedir. Günümüzde Türkiye gelişmiş ülkeler içerisindeki yönlendirici rolünü üstlenme yönünde başarılı adımlar atmaktadır. Geleceğin ilk 20 ülkesi içerisinde en ümit verici gelişmeler kaydeden ülkemizde bireysel ve kurumsal olarak atılması gereken daha pek çok adım bulunmaktadır. Kaliteli, bilgili ve donanımlı organizasyonlar ancak eğitim ve doğru kurumsal yapılanma ile kurulabilmektedir. Ülkemiz bu açıdan henüz yolun başında sayılmaktadır. Derneğimiz bu yönüyle de dün olduğu gibi yarınlarda da kurumlarımızın yanında yer almaya devam edecektir. http://www.eypasad.org.tr/ Devamı

12 02 2013

Eğitim Bülteni

Eğitim Bülteni |  görsel 1

Eğitimdeki gelişmeleri takip edebileceğiniz.Eğitim yazıları ile yeni ufuklar açan süreli bir dergi.Arşiv bölümünden eski sayılarına ulaşabilirsiniz http://www.egitimbulteni.com Devamı

24 01 2013

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak yabancılara Türkçe öğretimi tarihi belirli dönemlere göre incelenmiştir. Hunlar döneminden itibaren Türkçenin öğretiminin yapıldığını gösteren unsurlar, yazılan eserler ve yapılan çalışmalar günümüze kadar irdelenmiştir. Türk dilinin belgelerle takip edilebilen dönemlerinden itibaren yabancılara Türkçenin öğretildiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların kendi dönemi içerisinde kendilerinden beklenen işlevi yerine getirdiği, Türkçenin öğretilmesine katkı sağladığı görülmektedir. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/478398369_8biçer.pdf Devamı

30 12 2012

Derin Kökler - Değirmenci

Eski su değirmenlerinin kanatlı çarkları nehir kıyılarında hala gıcırdayarak dönüyor ve değirmenciler,çevredeki köylülerin buğdayını öğütmeye devam ediyor. Su değirmenlerinin en büyük üstünlüğü,doğrudan doğruya tabiatın sağladığı bedava bir enerji kaynağıyla çalışmasıdır.Eskiden bütün akarsu boylarında görülen su değirmenleri,bugün nehir çığırlarının pek büyük bir değişikliğe uğramadığı bölgelerde tek tük kalmıştır. Değirmenci, nehir suyunu taşıyan kanallar üzerine değirmenini kurar ve ani bir su taşkınıyla her şeyin bir anda sürüklenip gitmesini önlemek için geliş vanalarını gece gündüz kontrol eder.Bazı değirmenciler,bölgede üretilen buğdayı un haline getirerek yakın köy ve kasabalardaki fırıncılara satarlar. Buğday tanelerini ayıklamak,öğütmek,elemek ve un halinde satışa çıkarmak hep değirmencinin görevidir. Bazı değirmenlerde ise,buğday yerine arpa,yulaf ve çavdar öğütülür. Devamı