23 12 2012

Eğitimin arama motoru var

Eğitimin arama motoru var |  görsel 1

Türk Telekom’un öğrencilere yönelik verdiği Vitamin hizmetinin içeriğinin üreticisi Sebit, sadece eğitim dünyası ile ilgili sonuçların bulunabileceği, sakıncalı içeriği filtreleyen arama motoru www.egitim.com’u hizmete sundu. K12 kapsamındaki öğrenci, öğretmen ve velilerin başvuru kaynağı olmaya aday olan site, aranan konu ile ilgili sitelere yönlendirme yaparken, aynı zamanda Vitamin’in içeriğinden de uygun olan bölümleri ziyaretçileriyle paylaşıyor. Sitenin en önemli özelliği; sadece eğitimle ilgili arama yapması ve üç ayrı aşamada filtreleme özelliği ile temiz bir içeriği ziyaretçilerine sunması. Mesela; metallerle ilgili arama yapan kullanıcının karşısına müzik türü olarak ‘heavy metal’le ilgili sonuçlar çıkmıyor. Böylece arananın benzerleri ile zaman kaybı yaşanmıyor. Devamı

17 12 2012

Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi

  Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi Özet Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar tarafından öğrenilmek istenmesi doğaldır. Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancıların bunu öğrenmekteki amaçları çeşitlilik gösterir. Akademik çalışmalar, ticari faaliyetler, diplomatik temaslar, Türklere olan sevgi, Avrupa Birliği’ne üyelik aşamasındaki bir Türkiye’yi tanıma vb. amaçlarla Türkçe öğrenilmek istenmektedir. Ankara Üniversitesi bünyesinde TÖMER’in kurulması yabancılara Türkçeyi öğretmede kurumsallaşmanın ilk adımıdır. Günümüzde de TÖMER görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Yabancılara Türkçeyi öğretmek öncelikle kaynaklarla olmaktadır. Ayrıca akademik anlamda Türkçenin daha iyi nasıl öğretileceği ile ilgili çalışmalar da önemlidir. Türkçenin ne kadar köklü bir dil olduğunu da ispatlayan tarihsel kaynaklardan günümüze Türkçenin öğretilmesinde pek çok kaynak bulunmaktadır. Bu araştırmada kaynak ve araştırmalarla ilgili bir kaynakça denemesi yapılmıştır. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/744931408_erdemilhan1272.pdf   Devamı

17 12 2012

Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi

Yard.Doç.Dr. Nesrin BAYRAKTAR Giriş Bu çalışma, Türkçenin yabancılara öğretimini tarihsel açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İlk bölümde Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili kaynaklar ele alınacaktır. Bu kaynaklar içerdikleri dil sayısına göre iki dilli ve ikiden çok dilli olmak üzere iki başlık altında incelenecektir. Sonuç bölümünde, kaynakların incelenmesinden elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. Burada incelenecek olan kitaplardan biri olan Divân-ı Lugâti’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından, Araplara Türkçeyi öğretme amacıyla yazılmış olup Karahanlı Türkçesi dönemine ait eserlerdendir. Ancak Karahanlı Türkçesi döneminde İslâmiyetin dilinin Arapça olması nedeniyle Arapça ve ardından Farsça sözcükler hızla yaygınlaşmaya başlar. Ayrıca İslâm diniyle birlikte Arap alfabesi de benimsenmiştir. Bundan başka, bu dönemde özellikle Gaznelilerin XI. yüz yıl dolaylarında kendi dillerini bırakıp Farsçayı yüceltmeleri Türkçe için olumlu bir gelişme sayılmaz. Harezm Türkçesi, Farsçanın eski ağızlarından bir olan Harezmcenin, Harezm bölgesinin Türkleşmesinden sonra ortaya çıkmış biçimi olduğundan Harezm-Altınordu Türkçesi olarak da adlandırılır. Bu dönemden günümüze kalan eserlerin büyük çoğunluğu dinsel içerikli metinlerdir. Dönemin dil bilgisiyle ilgili tek eseri, Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l-Edeb’idir. Ancak Zemahşerî eserinin ön sözünde, kitabını, dönemin hükümdarı Atsız’ın dillerden Arapçayı seçmesi nedeniyle Arapça bilmeyen Türk ve Fa... Devamı