07 12 2012

YOLUMUZDAKİ ENGELLER

YOLUMUZDAKİ ENGELLER |  görsel 1

  Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak diye başlamış beklemeye. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelmişler, sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girmişler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirmiş. Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıkagelmiş. Saraya meyve ve sebze getiriyormuş. Sırtındaki küfeyi yere indirip iki eli ile kayaya sarılmış ve ıkına sıkına itmeye başlamış. Sonunda kan ter içinde kalmış ama, kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiş ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Açmış ki bir de ne görsün, kese altın doluydu. Bir de kralın notu varmış içinde.        "Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir" diyordu kral.        Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders vermişti.        "Her engel, hayat şartlarımızı daha iyileştirecek bir fırsattır." Devamı

06 12 2012

Kompozisyon Öğretiminde Yazma Öncesinde Yapılabilercek Bazı Etki

Kompozisyon Öğretiminde Yazma Öncesinde Yapılabilercek Bazı Etki |  görsel 1

    Yazan: Galip Güner / Araştırma Görevlisi Özet Türkçe Kompozisyon dersinin temel amaçlarından biri, öğrencilere herhangi bir konu hakkındaki duygu, düşünce ve birikimlerini planlı olarak yazabilme yeteneği kazan dırmaktır. Bu yeteneğin kazandırılabilmesi için öğrencilerin, yazma öncesinde yapılacak bazı etkinliklerle güdülendirilmeleri ve yazmaya hazır hâle getirilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, öğretmenlerin yazma öncesinde sınıfta uygulayabilecekleri bazı önemli etkinlik ler üzerinde durulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Planlama, Güdülendirme, Yazmaya Hazırlama, Yazma Ön cesi Etkinlikleri. I. Giriş Batı dillerinden alınma kompozisyon kelimesi (İng. composition, Fr. composer action) çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi anlamını taşır ve musikî, resim, mimarî ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Kelimenin çeşitli alanlara uygulanması da gösterir ki kompozisyon bir muhtevadan yahut mal zemeden öte onların bir araya getirilmesiyle ilgilidir. Resim, tabiat ve hayattan alınan ilhamın bir renk kompozisyonu ve yeni bir düzenle verilmesi, müzik ise çeşitli sesler arasında düzen kurulması ile oluşur. Edebiyat alanında ise kompozis yon kavramı, düşünce gücüne sahip olanların görüş, fikir ve duygularıyla gözlem, deney ve tecrübelerini seçilen konuyla ilgisi ölçüsünde planlayıp, dilin kurallarına uygun olarak yazması, anlatması şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım incelendiğinde şu ana unsurların kompozisyonda önemli olduğu ortaya çıkar1: 1. Düşünme gücü 2. Görüş-fıkir üretme gücü 3. Duygu zenginliği 4. Gözlem, deney ve tecrübeler 5. Planlama Aslında her insan d... Devamı

06 12 2012

Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler

Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler |  görsel 1
Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler |  görsel 2
Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler |  görsel 3

    Türkçede sık sık birbiriyle karıştırılan kelimeler vardır. Örnek: direk: Ağaçtan veya demirden uzun ve kalın destek / direkt: Doğrudan SIK SIK BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KELİMELER âdem İnsan adem Yokluk adet Sayı âdet Gelenek adil Adalet âdil Adaletli Ali Özel ad âli Yüce, yüksek araba Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı otomobil (Fr.)Motorlu taşıt atak Düşüncesizce her işe atılan atak (Fr. attaque) Atılım, akın ayırt (et-) Birkaç şeyi birbirinden ayıran niteliği anlama(k) ayırtı Aynı cinsten olan şeyler arası ince fark, nüans ayrıcalık İmtiyaz ayrılık Ayrı olma durumu ayrım Benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, fark ayırım Eşit davranışta bulunmama azımsamak Daha fazlasını istemek, az görmek küçümsemek Değer vermemek, küçük gör... Devamı

27 11 2012

Geleneksel Anadolu Evleri

Geleneksel Anadolu Evleri |  görsel 1

Anadolu’daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu insanının yaşamının ve toplum yapısının etkisi açıkça görülür. Anadolu’daki geleneksel konut yerleşmeleri, planlama ilkeleri ve mekânsal örgütlenmeler açısından benzerlikler gösterir. Bölgesel özellikler yerleşmelerin dağınık ya da toplu dokuda oluşmasında etkendir. Yerleşmelerde yalın ve doğal biçimler etkilidir. Geleneksel Anadolu evi dış çevre ve iç çevre olarak ele alınabilir. DIŞ ÇEVRE Bazen bir çeşme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı çvreleyen sokaklarla oluşan mahalleler yeleşmenin özelliğini yansıtırlar. Sokaklar topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleşmelerde sokak üzerine taşan saçaklar kapalı, samimi ve değişken perspektifli mekân etkileri oluştururlar. Bu organik sokakları bölgesel özelliklere göre bazen ahşap payandalı ya da taş konsollu çıkmaları ile yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe ya da avlu duvarları sınırlar. İÇ ÇEVRE Bahçe, avlu ve avluyu çevreleyen mekânlardan oluşur. Herşey kullanıcının yaşama biçimi ve günlük eylemlerine göre tasarlanmıştır. Genel özellikler şöyle özetlenebilir: • Pratiklik • İşlevsellik • Çevre koşullarına uyum • Çözüme iç mekânla başlayıp dışa doğru geliştirmek ve bütünleştirmek • Malzeme ve gereçleri en yakından seçmek • Çözümde, strüktürde, görünüşte yalınlık • İşlevsel çözümlerin planlam... Devamı