01 02 2012

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ |  görsel 1

 

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE 1

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1, 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviye ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

1.    Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1

2.    Sevgi Dili Türkçe Öğretmen ve Çalışma Kitabı 1

3.    Sevgi Dili Türkçe Dinleme CD’si 1

4.    Sevgi Dili Türkçe Animasyon CD’si 1

5.    Sevgi Dili Türkçe Kelime Öğretim Kartları

Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.

Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.

Bu kitapta kullanılan diyaloglar 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.

Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.

7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyesi çok kısa olduğundan diyaloglar ve okuma parçaları buna göre düzenlenmiştir.

Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak dinle-tekrar et, dinle-yap, dinle-işaretle, şarkı söyle türünde hazırlanmıştır.

Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştırılmıştır.

Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir.

Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır.

Öğrencilerin konuları daha kolay kavramaları için animasyon CD’sinde her konu, kitaptaki karakterlerle canlandırılmıştır.


SEVGİ DİLİ TÜRKÇE 2

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 2, 9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

1.    Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 2

2.    Sevgi Dili Türkçe Çalışma Kitabı 2

3.    Sevgi Dili Türkçe Öğretmen Kitabı 2

4.    Sevgi Dili Türkçe Dinleme CD’si 2

5.    Sevgi Dili Türkçe Animasyon CD’si 2

6.    Sevgi Dili Türkçe Kelime Öğretim Kartları

7.    Sevgi Dili Türkçe Ünite Posterleri CD’si

Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.

Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.

Bu kitapta kullanılan diyaloglar 9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.

Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.

Bu kitaptaki diyaloglar ve okuma parçaları 9-11 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyesine göre düzenlenmiştir.

Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak “Dinle ve Tekrar Et, Dinle ve İşaretle, Dinle ve Eşleştir, Şarkı Söyle” türünde hazırlanmıştır.

Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştırılmıştır.

Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir.

Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır.

Sevgi Dili Türkçe 2’de her ünitenin sonunda bir hikâye bölümü yer almaktadır. Bu hikâyeler, animasyonla canladırılmıştır. Ünitede öğretilen yapılar ve kelimeler, hikâyede bilinçli olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin, öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri amaçlanmıştır.


SEVGİ DİLİ TÜRKÇE 3

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3, 10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

1.    Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3

2.    Sevgi Dili Türkçe Çalışma Kitabı 3

3.    Sevgi Dili Türkçe Öğretmen Kitabı 3

4.    Sevgi Dili Türkçe Dinleme CD’si 3

5.    Sevgi Dili Türkçe Kelime Öğretim Kartları

6.    Sevgi Dili Türkçe Ünite Posterleri CD’si

Bu kitap; konuşma, rol yapma, şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır.

Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir.

Bu kitapta kullanılan diyaloglar 10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır. Yazı büyüklüğü, bu yaş grubunun özelliği göz önünde bulundurularak 14-16 punto olarak verilmiştir.

Öğrencilerin telaffuzunda zorlanacağı kelimeler bu kitapta verilmemeye çalışılmıştır. Diyaloglarda telaffuzu kolay olan kelimeler tercih edilmiştir.

Kitaptaki diyaloglar ve okuma metinleri 10-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin dikkat seviyelerine göre düzenlenmiştir.

Kitaptaki etkinlikler, öğrencileri sürekli aktif tutacak “Dinle-Tekrar Et, Dinle-Yap, Dinle-l'şaretle, Şarkı Söyle” şeklinde hazırlanmıştır.

Kitaptaki diyaloglar öğrencilerin anlayabileceği şekilde somutlaştırılmıştır.

Bu kitapta yazma etkinliklerine daha az yer verilmiştir. Yazma ile ilgili etkinlikler öğretmen kitabına konulmuştur. Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin seviyelerini göz önünde bulundurarak bu etkinlikleri kullanabilir.

Öğretmenin gerek konu anlatımında gerekse sınıf içinde karşılaşacağı durumlar, öğretmen kitabında açıklanmaya çalışılmıştır.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 3’te her ünitenin sonunda bir hikâye bölümü yer almaktadır. Bu hikâye kitabın sonuna kadar seri hâlinde devam etmektedir. Ünitede öğretilen yapılar ve kelimeler, hikâyede bilinçli olarak kullanılmış; öğrencinin öğrendiği yapıları pekiştirerek daha iyi öğrenmesi amaçlanmıştır.

134
0
0
Yorum Yaz