26 02 2013

Sözlü Anlatım Aktiviteleri

Sözlü Anlatım Aktiviteleri |  görsel 1

 

Bu bölümdeki çalışmalar, öğrencilerin konuşma becerilerini

geliştirmeyi hedeflemekle beraber yazılı ifadelerini de pekiştirecektir.

Sözlü anlatım çalışmasının sonunda yapılan çalışma yazılı olarak istenebileceği

gibi çalışma esnasında da öğrencilerin yazarak kendilerini

ifade etmeleri gerekmektedir. Böylece öğrenciler konuşma ve yazma

becerilerini geliştirmekte ve öğrendikleri dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri

de pratik olarak uygulama fırsatı bulmaktadır.

 

1. Karşılaştırma

 

Öğretmen, öğrencilere dağıttığı küçük kartlara fiil dışında isim

yazmalarını söyler. (Her öğrenciye 10 kart verilebilir.) Sonra yazılı

kartları toplayıp bir öncekinin sayısına eşit kart dağıtarak bunlara da

birer isim yazmalarını söyler. Bunları da toplayan öğretmen, her öğrenciye

kartlardan 2 tanesini seçmesini söyler. Öğrenciler, çektikleri

karttaki isimleri kullanarak cümle kurarlar. Beğenilen cümleler dikte

ettirilir.

Örnek: Yol-Ev

Eve giden yol, gurbete giden yoldan kısadır.

 

2. Zincir hikâye

 

Öğrenci sayısı kadar kelime hazırlayan öğretmen her öğrenciye

kelimeyi verir. Öğretmen, hikâyeyi anlatmaya başlar. Sonra öğrenciler

sırasıyla ellerindeki kelimeyi kullanarak hikâyeyi oluştururlar.

Öğretmen isterse bu çalışmayı yazdırabilir.

66

3. Cümleden hikâyeye

 

Öğretmen, hikâye oluşturacak şekilde ilk cümleyi söyler. Öğrenciler,

sırayla söylenen cümleye kendi cümlesini ekleyerek hikâyeyi tamamlar.

Sonra öğretmen, söylenen cümleleri kullanarak öğrencilerin

kendi hikâyelerini yazmalarını ister.

 

4. Yargı önergeleri

 

Öğretmen tahtaya üç-dört tane yargı bildiren cümle yazar. Öğrenciler,

sırayla her yargının altına "katılıyorum" "katılmıyorum" yazıp

ismini yazar.

Örnek: –Yabancı dille konuşulur, düşünülmez.

Katılıyorum-Ertuğrul / Katılmıyorum-Selim /

Katılıyorum-Ayşe

– Herkes temelde bencildir.

Katılıyorum-Ertuğrul / Katılmıyorum-Selim /

Katılıyorum-Ayşe

Öğrenciler yargı cümlelerine niçin katılıp katılmadıklarını söyler.

Daha sonra dörderli gruplara ayrılıp fikirlerini yazılı olarak ifade

ederler.

 

 

5. Farklı tanımlar

 

Öğretmen tahtaya rahatlıkla görülebilecek kadar büyük iki resim

asar. (Ya da nesnelerin ismini yazar.) Öğrenciler, iki resim arasında bir

bağlantı kurarak cümle oluştururlar.

Örnek: sigara-araba

1. Ikisi de insan için tehlikelidir.

2. Ikisinde de vergi ödenir.

3. Arabada sigara içilmesinden hoşlanmam.

Bu çalışma grup çalışması olarak da uygulanabilir. Her grubun

kelimeleri farklı olabilir.

 

6. Eşini bul

 

Öğretmen, sınıf mevcudunun yarısı kadar resim bulur. Bunlardan

birer tane fotokopi çektirir ve öğrencilere dağıtır. Öğrencilerden

biri, resmi anlatır. Onunla aynı resme sahip öğrenci eşinin yanına gider.

Ikisi beraber resmi anlatan bir paragraf yazıp öğretmene teslim

eder. Bütün öğrenciler aynı işlemi tamamlayınca öğretmen resimleri

ve paragrafları duvarlara yapıştırır. Öğrenciler bu sefer paragraflarla

resimleri eşleştirir, eksik noktalar üzerinde konuşur.

 

7. Şahitler (Görgü tanığı)

 

Öğretmen, sınıfı polis-şahit olmak üzere iki gruba ayırır ve şahit

konumundaki öğrencilere resim dağıtır. Şahitler, polislere olabildiğince

ayrıntılı bir şekilde resmi anlatırken, polisler de not alır. Daha sonra

öğretmen, resimleri toplar ve tahtaya yapıştırır. Polisler, ellerindeki

notlara göre tahtadaki resimlerden kendilerine anlatılan resmi bulur.

 

8. Beni ikna et

 

Öğretmen, "O" ve "Ç" yazan kartları keser, öğrencilere dağıtır.

Öğrencilerden "O" kartına sahip olan diğer öğrenci tahtaya kartını asar,

öğretmenin kaldırdığı "Ç" kartına sahip olan biri kartı tahtaya asar.

Öğrenci elindeki "Ç" kartı ile anlamsız bir cümle kurarsa arkadaşlarını

ikna etmeye çalışır.

68

Örnek:

 

 

10. Tartışırken

 

Öğretmen, tartışılacak bir konu belirler. Her öğrencide bir cümle

olacak şekilde aşağıdaki soruları kesip dağıtır. Konu tartışılırken öğrenciler

ellerindeki kartları kullanarak konuşmaya başlarlar. Daha sonra

konuşulan konuyu aynı cümleleri kullanarak yazıya dökerler. (Bu aşamada

cümlelerin tamamı her öğrencide olmalı.)

 

a. Ilk söylenmesi gereken şey ……………..

b. Fakat şu örneği de unutmamak lâzım …………….

c. Buna katılmıyorum çünkü, ……………….

ç. Olabilir ama hâlâ …………. düşünüyorum.

d. Geri dönecek olursak ………………..

e. Tecrübelerime göre ………………….

f. Ben şöyle düşünüyorum ……………..

g. Size katılıyorum çünkü ………………….

ğ. Asıl mesele ………………………………

h. Evet, ama ……………………….

ı. Bu konuda kesinlikle eminim ……………….

i. Son olarak şunu söylemek istiyorum………………

 

11. Münazara

 

Münazara, konuşma kurallarına uygun bir şekilde bir fikri karşılıklı

konuşma, tartışma, fikri savunma, mesele hakkında lehte ve

aleyhte fikir ileri sürmektir.

Münazara; öğrencilere ders kitapları dışında kitap okuyup inceleme,

konuşma kabiliyetlerini geliştirme, fikirler arasında ilişki kurma,

düşünceleri düzgün cümlelerle ifade edebilme ve savunmalarla

muhakeme yeteneğini geliştirme, düşünceler arasında mantıksal ilişkiler

kurma, belge ve dokümanlardan faydalanma, doğruluğuna inandığı

düşüncesini rahatça ortaya koyma alışkanlığı kazandırır.

Münazaraya katılacak öğrenciler; münazarayı, bir tartışma yöntemi

olarak algılamış, savunması yapılacak teze gerçekten inanmış,

hitabet ve güzel konuşmaya dair bazı meziyetlere sahip, araştırmacı

yönü olan öğrencilerden seçilmelidir.

70

Münazara, sınıf içinde aynı sınıfın öğrencileri arasında yapılabileceği

gibi, okul çapında, sınıflar arasında da organize edilebilir.

Münazara ile ilgili dikkat edilmesi gereken temel hususlar:

 

0
0
0
Yorum Yaz