23 12 2012

Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı

Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı |  görsel 1
Yurt dışında okuyan Türk Çocukların Anadilim kitabı |  görsel 2

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmala           

Yurt dışındaki Türk çocuklarının, kültürlerini koruyarak ve yaşatarak bulundukları ülkeye uyum sağlayabilmelerini, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinesinde Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı iş birliği ile yürütülen “Uzaktaki Yakınlarımız Projesi” kapsamında;


Türkçe ve Türk kültürü Dersi Öğretim Programı geliştirilerek Kurulumuzun 03.08.2009 tarih ve 112 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.


Geliştirilen programa uygun olarak Yurt dışındaki Türk çocukları için hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Ders Öğretim Materyali (1-3, 4-5, 6-7, 8-10. Sınıflar), Türkçe ve Türk Kültürü Çalışma Kitabı (1-3, 4-5, 6-7, 8-10. Sınıflar) ile Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmen Kılavuz Kitabının (1-10. Sınıflar) öğretim materyali olarak okutulması Talim ve Terbiye Kurulunun 02.09.2010 tarih ve 121 sayılı kararla uygun bulunmuştur. Yaklaşık 400 bin adet basılarak Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ülkelerdeki/eyaletlerdeki eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine -öğretmenlerin/öğrencilerin kullanımına sunmak üzere- Kasım (2010) ayı içerisinde ulaştırılmıştır.


TRT Ankara Radyosu ve EĞİTEK’le iş birliği yapılarak dinleme metinlerinin yer aldığı dinleme CD’si hazırlanmıştır.


Öğrenci, öğretmen, veli, okul aile birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının yararlanmaları için hazırlanan öğretim materyallerinin yer aldığı “http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr” İnternet sitesi oluşturulmuştur.

Proje Hedefleri


Öğrencilerimizin dilimizi, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu kavrayabilmeleri,


Türk kültürünü tanıyarak ülkesi ile olan bağlarını geliştirebilmeleri ve Türk kültürünün devamlılığını sağlayabilmeleri,


Bulundukları ülkedeki Türklerle iletişim kurmaları,


Türkiye’deki akraba ve yakınlarıyla ilişkilerini sürdürerek aralarındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlü tutabilmeleri,


Duygu ve düşüncelerini ifade ederken Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri,


Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak bulundukları ülkedeki farklı kültür, görüş, din ve inanışları hoşgörülü bir yaklaşımla karşılayabilmeleri,


Türk kültürünü bulundukları ülkde tanıtmaları,


İnsan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olabilmeleri ve çözüm önerilerinde bulunabilmeleri,


Hazırlanacak kitap ve materyallerle öğrenme-öğretme ortamının zenginleştirilmesi, böylece öğretmene destek sağlaması, öğretim yöntem ve teknikleri konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi,


Veliler ve sivil toplum kuruluşlarında Türkçe ve Türk kültürüne yönelik farkındalığın oluşturulması, bunun için de eğitim müşavirleri/ataşelerinin görev yaptıkları ülkelerde rehberlik etmeleri sağlanacaktır.


Aşağıdaki linklerden kitaplara ücretsiz ulaşabilirsiniz

 http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/1_3_ders_Kitabi_web.pdf

 http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/1_3_calisma_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/4_5_ders_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/4_5_calisma_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/6_7_ders_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/6_7_calisma_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/8_10_ders_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/8_10_calisma_kitabi_web.pdf

http://uzaktakiyakinlarimiz.meb.gov.tr/pdf/ogretmen_kitabi_web.pdf

449
0
0
Yorum Yaz